Mail


Verstuurd aan Roy Bouten en de fractievoorzitters.

Zoals we afgelopen maandag en ook vanmorgen hebben afgesproken zet ik mijn vragen die ik heb voorgelegd aan de gemeente Horst aan de Maas mbt het initiatief op den beren 6 naar jullie door. Zouden jullie het door kunnen sturen naar degene die ook bij het gesprek aanwezig zijn geweest maar waar ik geen emailadres van heb? Ik hoop volgende week antwoord op te krijgen van Roy Bouten. Mocht ik een terugkoppeling ontvangen dan zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen.

In hoeverre gaat de gemeente Horst aan de Maas positie innemen m.b.t.:

1. Kwaliteit van zorg/leven van de bewoners.

2. In welke vorm wordt het wooninitiatief neergezet als het om nieuwbouw gaat.

 

1.1         Wat wordt er door de gemeente verstaan onder kleinschalige woonvormen voor dementerende ouderen.

1.2         Hoe kijkt men naar de vergelijking van Lindezorg (berghemweg)  en Op den Bergen 6?

1.3         Wordt het initiatief als innovatief beoogt?

1.4         Zijn er vergelijkbare woonvormen van 30 cliënten en 1 gemeenschappelijke ruimte en hoe wordt hier de kwaliteit van leven ervaren door de client zelf en door zijn of haar familieleden/ bezoekers?

1.5         Staat de kwaliteit van leven in verhouding met het inleveren van woongenot in het buitengebied.

 

2.           Vorm van nieuwbouw  / initiatief

2.1         Als het om nieuwbouw gaat neemt hoe staat de gemeente tegenover semipermanente woningbouw, kijkende naar de toekomst?

2.2         Bij permanent, hoe ga je om met de risico van verkoop aan zorgaanbieders of externe investeerders?

2.3         Als de ruimtelijke onderbouwing voorliggend is welke markt creëer je dan en hoeveel invloed heb je dan nog op de kwaliteit van wonen en zorg?

2.4         Vanuit welke rechtsvorm is het toegestaan/ welke verantwoording legt men af jegens maatschappij?

2.5         Vanuit welke rechtsvorm vindt men dat deze maatschappelijke woonvorm om dient te gaan met de huuropbrengsten? Dient dit opnieuw geïnvesteerd te worden in innovatieve wooninitiatieven of mag het winstgevend zijn? En in welke mate?

2.6         Waarom worden dit soort huisvestingsinitiatieven niet ondergebracht bij woningbouwcoöperaties of stichtingen zoals stichting dagelijks leven waar het molenveldhuis onder valt?

2.7         Het is een goed initiatief om woonvormen te creëren voor de vergrijzing. Maar als het aantal oppervlakte voor nieuwbouw niet toestaat om voldoende gemeenschappelijke ruimtes te creëren moet er dan niet gedacht worden aan een alternatief qua bouwgrond?

Mocht ik een terugkoppeling ontvangen dan zal ik jullie hiervan op de hoogte brengen.

Daarnaast stuur ik jullie nog de reactie van Dementie Nederland die zij geven nav een gesprek met hen over de inhoud van het plan.

 

 • De Taskforce wonen en zorg roept gemeenten op om een woonzorgvisie te maken. Hierin staan doelstellingen met bijvoorbeeld woonbehoeften van de inwoners van de gemeente waarin onderscheid wordt gemaakt in doelgroepen. Wat is de leefbaarheid van de omgeving en hoe werkt de gemeente samen met de partners. Ook de participatie en het betrekken van de inwoners wordt omschreven in de woonzorgvisie. Het ondersteuningsteam Wonen en Zorg kan de gemeente hierin helpen. Gemeenten moeten zich beseffen dat samenwerking tussen het sociaal en ruimtelijk domein essentieel is. Gemeenten moeten bovendien de regie pakken.
 • Alzheimer Nederland heeft ook een standpunt als het gaat om wonen voor mensen met dementie. Daarin staat centraal dat de wensen van mensen met dementie worden meegenomen in de bouwplannen. Deze staan omschreven in de woonwijzer, ook te vinden op de website. De belangrijkste punten zijn
  • Veiligheid en zorg
  • In de eigen buurt
  • Ontmoeten en activiteiten
  • Vrijheid en eigen regie
  • Samen of alleen
  • Een overzichtelijke eigen plek

We zien graag dat het betaalbaar en toegankelijk is, ook voor mensen met een kleine portemonnee.

 • De gemeente kan de woonwijzer gebruiken in het opstellen van een woonzorgvisie. Het is belangrijk om dit te hebben zodat initiatieven langs de doelstellingen van de gemeenten gelegd kunnen worden.
 • Betrek de toekomstige bewoner, mensen met dementie, in het maken van de plannen. Zien zij het zitten om met 30 mensen te wonen? Of wonen ze liever in kleine groepjes à 3x 8 bijvoorbeeld. Voor mensen met dementie is herkenning belangrijk en bij een groep van 30 kan dit mogelijk minder goed. Kleinschalig wonen waarin je met 8 als een huishouden fungeert heeft de voorkeur.
 • Een zorgboerderij is een mooi initiatief voor mensen met dementie. Ook de activiteiten die worden georganiseerd zorgen voor een zinvolle daginvulling. Dat er activiteiten zijn van mensen van buiten de zorgboerderij (dus voor de dagbesteding of bijvoorbeeld een moestuin voor de basisschool) is ook mooi. Dan staat de woonvorm als sociaal hart in de buurt.
 • Werken met vrijwilligers moedigen wij aan, samen met mensen die dementie-expertise hebben.

 

 

 

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag!

 

Groetjes Lies Geurts

Op den Bergen 8